de springplaneet

Huurvoorwaarden

-Reservatie is enkel geldig als deze door ons bevestigd werd via mail.

-De huurder dient de voorwaarden te kennen en gaat akkoord bij de ondertekening van het huurcontract.

-Wij leveren gratis binnen een straal van 15km rondom Meerhout vanaf 75€. buiten de zone wordt er geleverd vanaf 75€ + een vergoeding van 1€/km.

-De verhuurder geeft de volgende artikelen in verhuur, en de huurder aanvaard de opgesomde artikelen in ontvangst te hebben genomen in de staat waarin ze zich bevindt. Indien de huurder bij levering of kort na de levering schade vastgesteld dient hij de verhuurder onmiddellijk te verwittigen, mocht dit toch niet gebeuren zal de verhuurder ook niet weten of de schade al aanwezig was en zal de schade in rekening gebracht worden bij de huurder na het opmaken van een bestek.

-Bij eventuele schade of defect tijdens de verhuur dient er onmiddellijk contact opgenomen te worden met de verhuurder op het gsm nr 0498303846. De huurder zal ook aansprakelijk gesteld worden voor de gelede schade indien dit van toepassing is.

-De huurder is verantwoordelijk voor de gehuurde goederen tijdens de hele verhuurperiode, en dient de goederen in dezelfde staat terug te geven aan de verhuurder, rekening houdend met de normale gebruiksslijtage. Bestek en borden moeten gereinigd terug bezorgd worden, indien niet wordt er een vergoeding van 20€ gevraagd.

-De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor ongevallen, of andere schadelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik van de gehuurde materialen.

-De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet leveren of niet tijdig te leveren van de gehuurde artikelen door een fout van ons, wij zullen dan ook indien mogelijk de gevraagde artikelen alsnog te leveren, als dit niet meer mogelijk is zullen wij de gevraagde artikelen op een volgende datum gratis bezorgen.

-De huurder is verantwoordelijk voor schade of diefstal van de gehuurde goederen, dit zal ook in rekening gebracht worden na het opmaken van een bestek.

-Annuleren kan tot op 1 dag op voorhand enkel en alleen bij slecht weer, storm, wind of regenbuien. In alle andere gevallen dient er een bedrag van 50% van de gevraagde goederen betaald te worden.

-De verhuurder kan de verhuur ten alle tijden ongedaan maken bij extreme weersomstandigheden. Dit om de veiligheid te garanderen.

-De betalingen dienen steeds contant bij levering betaald te worden. ( voor de plaatsing). Indien er toch een factuur nodig is voor de boekhouding zal deze per mail verstuurd worden met een vervaldatum van 30 dagen.

-Bij levering dient er steeds iemand aanwezig te zijn om te gehuurde goederen in ontvangst te nemen en de betaling te voldoen.

-Springkastelen worden enkel op een zachte gelijke ondergrond geplaatst (geen grind of kiezel) bij klinkers of beton gelieve te vermelden bij reservering (voor verankering). Elektriciteitskabel dient door de huurder voorzien te worden tot aan de achterkant van het springkasteel.

-Er moet steeds een vrije doorgang van minimum 120 cm zijn om het springkasteel te vervoeren, indien door het huis zijn wij niet aansprakelijk voor de schade.

-Bij de plaatsing moet er rondom het springkasteel minimum 1m ruimte voorzien zijn.

-Bij hevige regen of storm het springkasteel aflaten en dubbel plooien en de stroom uitschakelen, indien dit niet gebeurd zal het water in het springkasteel dringen en zal de huurder aansprakelijk worden gesteld voor de gelede schade.

-Het is verboden met schoenen, voedsel of scherpe voorwerpen het springkasteen te betreden (geen volwassenen). de huurder zal dan ook opdraaien voor de kosten.

-Voor eventuele betwistingen of geschillen deze vallen onder het Belgische recht en bevoegdheid van de rechtbank van Turnhout.